Connect with us

Hi, what are you looking for?

flanco.ro/

Uncategorized

Măsurile de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV la nivelul judeţului Timiş

INSTITUŢIA PREFECTULUI — JUDEŢUL TIMIŞ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIMIS

HOTĂRÂRE

privind instituirea

măsurii de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV la nivelul
judeţului Timiş

Potrivit prevederilor:

– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;

  • Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 modificată şi completată cu OUG 192/2020;
  • U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
  • G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  • G. nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor epidemiei de COVID — 19;

– H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Situaţia ratei de infectare cu SARS-CoV-2 la nivelul judeţului Timiş transmisă de Comitetul Judeţean pentru Conducerea şi Coordonarea Interventiei Timiş prin adresa cu nr.4637294/13.04.2021

Comitetul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, întrunit în şedinţă extraordinară :

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Cu data prezentei se aprobă Anexele 1,2,3,4, ca urmare a modificării incidenţei cazurilor la nivelul unor unităţi administrativ teritoriale din judeţul Timiş, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi înlocuiesc anexele 1,2,3, şi 4 ale Hotărârii CJSU nr.46 din 10 aprilie 2021.

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, tuturorentităţilor responsabile cu aducerea la îndeplinire si UAT din judeţul Timiş, pentru luare la cunoştinţă şi conformare şi le va publica pe site-ul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş

 

Adăuga comentariul tău !

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm

Politică

Avocata Elena Viorica Danciu este opțiunea Partidului Național Conservator Român la fotoliul de primar al municipiului Lugoj. Candidatura sa a fost lansată în cadrul...

Cultură

Sinagoga Neologă din Lugoj, alături de alte șapte sinagogi din Banat și Arad, poate fi vizitată virtual, pe platforma ”Poveștile Sinagogilor” a Asociației ”Pantograf”....

ALEGERI 2024

Direct la Subiect cu Ilie Petrovici, directorul Casei de Cultură „Traian Grozăvescu” din Lugoj. Discutăm despre cum a găsit această instituție la venirea lui...

Educație

Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” va implementa un proiect ce îi va purta numele. Virtualizare Liceul “Aurel Vlaicu” pentru Integrare Coordonată și Unitară (VLAICU) își...